Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4

 

zawód:

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

I. Informacje ogólne:

Czas trwania nauki: 3 lata
Język obcy: niemiecki

II. Informacje dotyczące zawodu:

W naszej szkole nauczysz się:
• podstawowych robót murarskich,
• zabudowy wnętrz w technologiach suchych,
• wykonywania powłok malarskich i tapetowania,
• wykonywania różnych rodzajów tynków,
• poznasz rodzaje okładzin do wykończenia powierzchni elementów budynku i sposoby ich wykonywania,
• poznasz metody dociepleń budynków i sposoby ich wykonywania,
• poznasz rodzaje stolarki okiennej i drzwiowej,
• zapoznasz się z rodzajami innych wyrobów stolarki budowlanej jak np. meble wbudowane,
• nauczysz się wykonywania różnych rodzajów podłóg,
• poznasz zakres remontów budynków obejmujących naprawy elementów wykończeniowych
i wchodzących w zakres ich modernizacji.

III. Zdobycie kwalifikacji zawodowych:

W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość
zdobycia następujących kwalifikacji:

BD.4. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Pozytywne zdanie poszczególnych kwalifikacji zapewni Ci uzyskanie tytułu Montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Dyplom wydawany w języku polskim i angielskim honorowany jest a krajach Unii Europejskiej.

IV. Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych
będziesz mógł podjąć pracę na przykład w:
• firmach budowlanych na terenie Polski i za granicą,
• działach technicznych administracji i spółdzielni mieszkaniowych,
• handlu materiałami budowlanymi,
• lub prowadzić własną firmę o profilu budowlanym w zakresie robót wykończeniowych.

V. Informacje dodatkowe:

W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość
zdobycia certyfikatów np.
• w zakresie nowoczesnych technologii wykończenia wnętrz Knauff.