Zadania:

Zadania do sprawdzianu z wytrzymałości materiałów

Zadanie przygotowawcze do sprawdzianu z chrakterystyk przekrojów rok szk. 2011/2012

Zadania z lat poprzednich