Technikum nr 11 - technik renowacji elementów architektury

    

I. Informacje ogólne:

czas trwania nauki: 4 lata.
zawód: technik renowacji elementów architektury
języki obce: angielski i niemiecki.

II. Informacje dotyczące zawodu:

W naszej szkole nauczysz się:
• wykonywania oraz renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury,
• wykonywania renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich,
• wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych,
• stosować nowoczesne technologie z zakresu renowacji,
• organizowania i realizacji prac renowatorskich.,
• praktycznie stosować zdobytą wiedzę i umiejętności podczas praktyki na terenie warsztatów szkolnych i w różnych firmach budowlano-remontowych oraz pracowniach konserwacji zabytków.

III. Zdobycie kwalifikacji zawodowych:

W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia następujących kwalifikacji:
B.25. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych.
B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.

Pozytywne zdanie poszczególnych kwalifikacji zapewni Ci uzyskanie tytułu technika renowacji elementów architektury. Dyplom technika renowacji elementów architektury wydawany w języku polskim i angielskim
honorowany jest w krajach Unii Europejskiej.

IV. Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych
będziesz mógł podjąć pracę na przykład w:
• firmach budowlano-remontowych na terenie Polski i za granicą,
pracowniach konserwacji zabytków na terenie Polski i za granicą,
• lub prowadzić własną firmę o profilu budowlano-remontowym.

V. Informacje dodatkowe:

W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia
dodatkowych wiadomości i umiejętności poprzez udział w szkoleniach z zakresu nowoczesnych technik konserwatorskich

Ponadto: certyfikatów z obsługi programów komputerowych, np.
wspomagających projektowanie AUTOCAD,
do kosztorysowania Norma Pro.
w zakresie nowoczesnych technologii wykończenia wnętrz