Technikum nr 11 - technik geodeta

    

I. Informacje ogólne:

czas trwania nauki: 4 lata.
zawód: technik geodeta
języki obce: angielski i niemiecki.

II. Informacje dotyczące zawodu:

W naszej szkole nauczysz się:
• wykonywać pomiary sytuacyjne i wysokościowe,
• opracowywać mapy i profile terenu,
• obsługiwać sprzęt geodezyjny,
• wykonywać opracowania geodezyjne projektów,
• wykonywać pomiary kontrolne obiektów budowlanych i urządzeń technicznych,
• zakładać i aktualizować kataster nieruchomości,
• wykonywać prace geodezyjne związane z gospodarką nieruchomościami,
• praktycznie stosować zdobytą wiedzę i umiejętności podczas ćwiczeń terenowych
i praktyki zawodowej w firmach geodezyjnych.

III. Zdobycie kwalifikacji zawodowych:

W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia następujących kwalifikacji:
B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów.
B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych.
B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.
Pozytywne zdanie poszczególnych kwalifikacji zapewni Ci uzyskanie tytułu technika geodety.
Dyplom technika geodety wydawany w języku polskim i angielskim honorowany jest
w krajach Unii Europejskiej.

IV. Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych
będziesz mógł podjąć pracę na przykład w:
• firmach geodezyjnych na terenie Polski i za granicą,
• administracji państwowej i samorządowej,
• firmach budowlanych, drogowych, kolejowych, melioracyjnych, budownictwie wodnym, telekomunikacyjnym i w rolnictwie,
• lub prowadzić własną firmę o profilu geodezyjnym.

V. Informacje dodatkowe:

W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość nauczenia się
obsługi programów komputerowych np:
• C-GEO,
• wspomagających projektowanie AUTOCAD.