Technikum nr 11 - technik budownictwa

    

I. Informacje ogólne:

czas trwania nauki: 4 lata
zawód: technik budownictwa
Języki obce: angielski i niemiecki

II. Informacje dotyczące zawodu:

W naszej szkole nauczysz się:
• analizować dokumentację budowlaną budynków,
• organizować różne roboty budowlane,
• projektować wybrane elementy konstrukcyjne,
• stosować nowoczesne technologie z zakresu budownictwa,
• wykonywać prace kosztorysowe,
• praktycznie stosować zdobytą wiedzę i umiejętności podczas praktyki na terenie warsztatów szkolnych i w różnych firmach budowlanych.

III. Zdobycie kwalifikacji zawodowych:

W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia następujących kwalifikacji:
B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych.
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Pozytywne zdanie poszczególnych kwalifikacji zapewni Ci uzyskanie tytułu technika budownictwa. Dyplom technika budownictwa wydawany w języku polskim i angielskim
honorowany jest w krajach Unii Europejskiej.

Technik budownictwa może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik drogownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.2. Wykonywanie robót drogowych i B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
Technik budownictwa może również uzyskać tytuł technik dróg i mostów kolejowych
po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.14. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
i B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych

IV. Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych
będziesz mógł podjąć pracę na przykład w:
• firmach budowlanych na terenie Polski i za granicą,
• działach technicznych administracji i spółdzielni mieszkaniowych,
• handlu materiałami budowlanymi,
• lub prowadzić własną firmę o profilu budowlanym.

V. Informacje dodatkowe:

W trakcie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobycia
certyfikatów z obsługi programów komputerowych np.
• wspomagających projektowanie AUTOCAD,
• do kosztorysowania Norma Pro.
• w zakresie nowoczesnych technologii wykończenia wnętrz Knauff.