Systemy stypendialne

 

 

Aktualne informacje dotyczące pomocy materialnej dla ucznia
szkoły ponadgimnazjalnej odnajdziesz na stronach:

NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY.
wnioski do pobrania

Stypendia motywacyjne dla uczniów.

 

 
 

Jeśli znajdujesz się trudnej sytuacji finansowej i Twoja średnia na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto
możesz ubiegać się o stypendium szkolne na nowy rok 2011/2012.
Formularze wniosków stypendialnych wraz z aktualną informacją są do pobrania na stronie:

Wrocław - miasto spotkań

Wnioski należy składać do 20 czerwca 2011 w gabinecie pedagoga p.35 (parter)

 

Stypendium Fundacji Efekt Motyla