Samorząd uczniowski :

 
 

1. Piotr Wełna

2. Katarzyna Ziobro

3. Miłosz Łagoda

4. Adam Pałęcki

5. Andrzej Rabiej

 

- przewodniczący

- wiceprzewodnicząca

- sekretarz / skarbnik

- reprezentant do Parlamentu Młodzieży Wrocławia

- reprezentant do Parlamentu Młodzieży Wrocławia

 

 

Opiekun Samorządu :

 

1. Joanna Trojanowska

- przewodnicząca