Rada Rodziców

 
 

1. Wojciech Pogorzelski
2. Barbara Banaś
3. Sylwia Pacholczyk
4. Beata Rączka

Iwona Grabowska
Agnieszka Wojciechowska
Małgorzata Miodońska
Renata Marcjan
Joanna Maskulanis
Anna Wołodkiewicz
Dorota Sójka


- przewodniczący
- wiceprzewodnicząca
- skarbnik
- sekretarz

- członkowie