Oferty pracy w ZSB:


Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych we Wrocławiu zatrudni od 01.09.2016r.

Nauczyciela praktycznej nauki zawodu - instalacje sanitarne w wymiarze
12 / 22 etatu

Wymagania: wykształcenie min. tech. urządzeń sanitarnych
Kurs przygotowania pedagogicznego w wymiarze 150 g.
( ewentualnie do uzupełnienia )
Rodzaj pracy: prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu w zawodzie monter sieci,
instalacji i urządzeń sanitarnych w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4.