Olimpiady i konkursy

      

WYPROMUJ SWOJĄ SZKOŁĘ !

Regulamin:
1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Budowlanych.
2. Konkurs jest indywidualny, dopuszcza się prace zbiorowe, należy w takim przypadku wskazać kierownika grupy oraz członków grupy.
3. Praca konkursowa powinna promować Zespół Szkół Budowlanych jako szkołę, lub jedną klasę - zawód.
4. Forma prac dowolna, przykładowe formy prac:
• Plakat promocyjny
• Ulotka promocyjna
• Filmik promocyjny (różne formy)
• Zdjęcia
• Zwiedzanie wirtualne szkoły
• mem
• Inne….
5. Prace konkursowe w formie graficznej lub jako plik graficzny, filmy w wersji cyfrowej.
6. Zgłoszenie w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883.)
na potrzeby kwalifikacji i udziału w konkursie, w tym na udostępnianie ich do wiadomości publicznej.
7. Uczestnicy konkursu przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz korzystania z nich na następujących polach eksploatacji: wystawie konkursowej i innych wystawach, publikacji, upublicznienia w internecie w celu promocji Zespołu Szkół Budowlanych.
8. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.
9. Termin składania prac: do 20 kwietnia 2017, prace składamy u p. Maćkowiak i p. Trojanowskiej.
10. Komisja konkursowa oceni prace w dniu 22 kwietnia podczas dni otwartych, nastąpi publiczna prezentacja prac, w skład komisji konkursowej wchodzą:
• przedstawiciel dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych,
• opiekun Samorządu Uczniowskiego,
• przewodniczący Zespołu ds. promocji szkoły
• 2 przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego
11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje ostateczną podejmuje Organizator.


załączniki

OWITB

Najlepszy w zawodzie ...

,,Budowlanka z Grabiszyńskiej" ma się czym pochwalić !

W ostatnich miesiącach nasi uczniowie z Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej zmagali się z zadaniami konkursowymi w ramach II edycji dolnośląskiego Konkursu ,,Najlepsi uczniowie w Zawodzie w Roku 2015r"
Wszystkie drużyny bardzo dobrze zaprezentowały się już na etapie regionalnym i pewnymi krokami, zdobywając I miejsce w subregionie wrocławskim, zakwalifikowały się do ścisłego finału, w którym zawalczyły o zwycięstwo z drużynami z subregionu legnickiego, jeleniogórskiego i wałbrzyskiego.
W konkursie wzięli udział uczniowie z Technikum nr 11 : technik geodeta i technik budownictwa oraz ZSZ nr 4 : murarz-tynkarz oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. W etapie wojewódzkim w finale zdobyliśmy dwa pierwsze i jedno drugie miejsce.
Gratulujemy młodzieży super wyników !
Bardzo dziękujemy nauczycielom przedmiotów zawodowych za trud włożony w przygotowanie młodzieży do konkursu !
Jeśli chcecie zobaczyć jak Zespół Szkół Budowlanych wypadł na tle pozostałych szkół biorących udział w konkursie to zerknijcie na szczegółowe wyniki zamieszczone w tabelach (z obu etapów) :

regionalny technik geodetaregionalny technik budownictwa monter zabudowy technik budownictwa technik geodeta murarz tynkarz