Kierunki w których kształcimy


Technikum nr 11

technik budownictwa

technik budownictwa
specjalizacja: budownictwo ekologiczne - dodatkowo 1 godzina w drugiej klasie

technik geodeta

technik geodeta
specjalizacja: geodezja i topografia wojskowa

technik renowacji elementów architektury

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

murarz - tynkarz

Korzystne zmiany w przepisach !!!

Od 2014 r zostaje przywrócona możliwość zdobywania uprawnień budowlanych
przez techników, w tym technika budownictwa i technika drogownictwa !