Kalendarium uroczystości i imprez w roku szkolnym 2017/2018
( przydział zadań dla klas i Samorządu Szkolnego )

    

L. Woźniak
L.p.
IMPREZA
TERMIN
ORGANIZATOR
NADZÓR I KONSULTACJE
1.
Rozpoczęcie Roku Szkolnego
IX
Samorząd Uczniowski
B. Telatyńska, M. Małota-Wiśniewska
2.

Ślubowanie klas pierwszych

IX-X

wszystkie klasy pierwsze oraz Samorząd Uczniowski

wychowawcy klas pierwszych B. Telatyńska, M. Małota-Wiśniewska

3.
Dzień Chłopca
IX
3g
Agata Palusińska
4.

Dzień Edukacji Narodowej

X
Samorząd Uczniowski
B.Telatyńska, J. Trojanowska, M. Małota-Wiśniewska
5.
Dzień Geodezji
X-XI
4g
J.Pawlak, A. Kluska
6.
Święto Niepodległości
XI
1t
E. Kaźmierczak, R. Cibicki
7.
Dzień Życzliwości
XI
2g/r
M. Kamińska
8.
Andrzejki
XI
1a
E. Wysocka-Kosiarczyk
9.
Mikołajki
XII
 2t
J. Grabowski
10.
Dzień Praw Człowieka
10 XII
2a
A. Benisz
11.

Wigilia dla klas pierwszych

XII
3a

M. Małota-Wiśniewskaa

12.
Liga Klas
I - III
Samorząd Uczniowski
B. Telatyńska, M. Małota-Wiśniewskaa
13.
Studniówka
I
Klasy maturalne
4a, 4b, 4g
J. Trojanowska, B. Telatyńska, B. Wojtkiewicz
14.
Walentynki
II
1b/r
K. Maćkowiak
15.
Dzień Kobiet
III
1f
G. Wilczek
16.

Pierwszy Dzień Wiosny
Finał Ligi Klas

III
2a, 2b, 2g/r
A. Benisz, A. Wojtanowska, M. Kamińska
17.
Święto Ziemi
IV
1a, 1b/r, 1f
K. Maćkowiak
18.
Konstytucja
3-Maja
IV-V
3t/m
A. Kazek
19.
Dzień Matki
V
Samorząd Uczniowski
J.Trojanowska, B. Telatyńska
20.
Pożegnanie absolwentów
IV i VI
Samorząd Uczniowski
B. Telatyńska, M. Małota-Wiśniewska
21.
Zakończenie
Roku Szkolnego
VI
Samorząd Uczniowski
B. Telatyńska, M. Małota-Wiśniewska

Wystawy tematyczne w holu szkoły: Beata Telatyńska, Agata Kazek