Dyrekcja

Dyrektor szkoły: mgr inż. Grzegorz Łazorczyk

Wicedyrektor d/s dydaktycznych: mgr Elżbieta Ślusarska

napisz wiadomość

Wicedyrektor d/s wychowawczych: mgr inż. Jadwiga Karpiuk

napisz wiadomość