Wydanie duplikatów świadectwa, dyplomu

 

ZARZĄDZENIE

Zgodnie z art. 26, pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624 ze zm.) w związku z załącznikiem (część II – wydanie zaświadczenia, punkty 5 i 7) do Ustawy z dnia 16 listopada z 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami za wydanie duplikatów :

za wydanie duplikatu pobiera się opłatę w wysokości:

- świadectw, dyplomów - 26 zł
- legitymacji szkolnej - 9 zł

Nr konta, na które wnosi się opłatę skarbową:

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
UL. GRABISZYŃSKA 236
53-235 WROCŁAW
61 1020 5226 0000 6902 0416 6435

( w treści proszę podać np. za duplikat legitymacji, za duplikat świadectwa, identyfikator)

wnioski o wydanie duplikatów:

. . . . . . . . . . .
legitymacja szkolna . . . . . świadectwo, dyplom