Dokumenty
 

    

Statut szkoły
Statut szkoły

Praktyczna nauka zawodu Sysytem warunkujący bezpieczeństwo uczniów i dorosłych Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Rodziców Zasady rekrutacji
Załączniki

Schemat organizacyjny szkoły
Schemat organizacyjny szkoły

Karta obserwacji klasy . . . . . . .. . . . . . . Karta osiągnięć ucznia . . . .. . . . . . . . . . Karta obserwacji ucznia
Karta obserwacji klasy . . . . .. . . Karta osiągnięć ucznia . . . . .. . . Karta obserwacji ucznia

Program Wychowawczy
Program Wychowawczo - Profilaktyczny 2017 - 2021
. .

Plan Rozwoju
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Sprawozdanie
Sprawozdanie z planu rozwoju ZSB 2011-2012