Baza szkoły
 

    

_____Zajęcia teoretyczne odbywają się w nowoczesnych gabinetach i pracowniach,
_____które odpowiadają wymaganiom współczesnej dydaktyki i techniki.

............,,,...........Na bazę Szkoły składają się między innymi:


.......................• cztery pracownie komputerowe z dostępem do internetu,
.......................• pracownia projektowa ze wspomaganiem komputerowym,
.......................• specjalistyczne pracownie zawodowe:
............,,,...........- pracownia zawodowa - technik budownictwa
............,,,...........- pracownia monterska - instruktażowa
............,,,...........- pracownia zawodowa - technik drogownictwa
............,,,...........- pracownia zawodowa - technik geodeta
............,,,...........- pracownia - sala instruktażowa
............,,,...........- pracownia betoniarska
............,,,...........- pracownia zbrojarska
............,,,...........- pracownia malarska
............,,,...........- pracownia tapeciarska
............,,,...........- pracownia robót podłogowych i ściennych
............,,,...........- pracownia tynkarska
............,,,...........- pracownia murarska
.......................• nowoczesne zaplecze sportowe:
............,,,...........- dwie sale gimnastyczne,
............,,,...........- bogato wyposażona siłownia,
............,,,...........- nowoczesne boisko sportowe i teren rekreacyjny,
............,,,...........- Fitness Club,
............,,,...........- estetyczne i nowoczesne prysznice i szatnie.